O SPOLEČNOSTI

SILNICE MORAVA s.r.o. - stálý partner ...pro Vás.

Společnost SILNICE MORAVA s.r.o. je firma s více než dvacetiletou tradicí a zkušenostmi v oboru výstavby, údržby a rekonstrukcí pozemních komunikací. Společnost byla založena v roce 1996 v Krnově v Moravskoslezském kraji. Po celou dobu své existence usilujeme o spokojeného zákazníka a neustálou inovaci zvyšujeme konkurenceschopnost a kvalitu prováděných prací.

Díky našim zkušenostem v oboru Vám rádi pomůžeme s návrhem vhodné technického řešení tak, aby výsledek plně odpovídal Vašim představám. Jsme plně technologicky a surovinově vybaveni v oblastech výroby asfaltových směsí, výroby kameniva, pokládky asfaltových konstrukčních vrstev včetně nízko hlučných asfaltů.

Společnost Silnice Morava má od roku 2001 zavedený a certifikovaný systém řízení jakosti a v roce 2006 byly zavedeny systémy environmentální politiky a bezpečnosti práce.

S našimi klienty jednáme slušně a s respektem tak, jak bychom si přáli, aby jednali oni s námi.

Poskytujeme profesionální služby za rozumné ceny, díky tomu že:

  • pozorně nasloucháme našim klientům,
  • zaměstnáváme zkušené a nadšené odborníky v přátelském prostředí,
  • dáváme dostatek prostoru jakékoliv diskusi,
  • myslíme dopředu, inovujeme a vždy hledáme řešení.

 

Naše společnost v roce 2023 realizovala projekt s názvem "Pořízení technologie pro zpracování recyklátu na asfaltobetonovou směs" reg. č.: CZ.31.5.0/0.0/0.0/22_010/0004441, který je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem realizace projektu je zajistit v provozovně Štemplovec zpracování znovuzískané asfaltové směsi na R-materiál, zajištění jeho požadované kvality a homogenity a dále snížení nároků na použití vstupních surovin z prvovýroby (asfalt a přírodní drcené kamenivo).
Prostředkem pro dosažení tohoto cíle je pořízení inovativních technologií umožňující zpracování druhotné suroviny a její využití jako náhrady primárních zdrojů. Konkrétně se jedná o technologie, které umožní kontinuální zpracování znovuzískané asfaltové směsi na R-materiál. Pořízení technologie dále umožní snížení nákladů na nákup vstupních surovin z prvovýroby (asfalt a přírodní drcené kamenivo), takže dojde zároveň k úspoře materiálových nákladů využitím druhotné suroviny při výrobě R-materiálu.
Stávající výkon obalovny v normální pracovním režimu dosahuje 120 t/hod, což je, vzhledem k rostoucí poptávce a snaze eliminovat náklady/použití materiálu z prvovýroby, nedostatečné. Z tohoto důvodu je plánována rekonstrukce obalovny sloužící k výrobě asfaltobetonových směsí z recyklátu (není předmětem projektu) a v návaznosti na tuto rekonstrukci i pořízení definovaných technologií zpracování druhotné suroviny (2 technologie, které jsou předmětem projektu)
Díky pořízené technologii bude zpracováno a druhotně využito 8 – 10 tisíc tun znovuzískané asfaltové směsi za rok.

 

Naše společnost v roce 2023 realizovala projekt s názvem "Vybudování FVE s akumulací (19,8 kWp / 17,75 kWh)" reg. č.: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0006384, který je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu byla instalace fotovoltaické elektrárny (s akumulací) sloužící pro vlastní spotřebu žadatele. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost.

KDE NÁS NAJDETE

SILNICE MORAVA s.r.o.
Čsl. armády 1112/27a
794 01 Krnov

tel: +420 731 116 499

VÍCE ZDE